IQS logo

Environmentálna legislatíva

• Potvrdenie o registrácii - recyklačný fond • Osvedčenie NOWAS s. r. o. • Evidencia obalov a odpadov z obalov   ( Register povinných osôb MŽP SR )